obr blog

VYTVORTE SI PODMORSKÝ SVET

Morské Centrum
SEA Centrum, s.r.o.
Mostová 381, 958 04 Partizánske

PREHĽAD SORTIMENTU A SLUŽIEB

Systém údržby morského akvária metódou TRITON

Zabudnite na všetko, čo ste sa naučili o morskej akvaristike! Prehľad výhod údržby morského akvária metódou TRITON:

  • Enormný rast koralov a výrazná intenzita farieb;
  • Menšia náročnosť údržby vplyvom eliminácie výmeny vody a potreby Ca reaktoru;
  • 100% funkčnost pre všetky typy morských akvárií;
  • Používajú sa iba celkom prírodné, neškodné produkty;
  • Najvyššia miera bezpečnosti vďaka presnej kontroly kvality;
  • Veľká úspora nákladov z dôvodu individuálneho dávkovania podľa skutočných potrieb konkrétneho akvária;
  • Presné riadenie nákladov, pomocou presného merania spotreby;
  • Výrazné zníženie vlastného testovania;

Čo je to systém údržby akvária metódou TRITON?

Nová metoda TRITON prináša revolúciu v morskej akvaristike. TRITON je inovatívne riešenie k chovu morských živočíchov pomocou jednoduchej, nekomplikovanej a nákladovo efektívnej metódy.

Najdôležitejší faktor: TRITON metóda zaručuje najlepšie podmienky pre Vaše koraly a ostatné živočíchy. Vyznačuje sa predovšetkým svojou vyváženosťou, približujúcou sa prírodným morským podmienkam a dokazujúca najlepšie výsledky v praxi, a to také, ktoré doteraz neboly dosiahnuté žiadnou inou metódou.

TRITON metóda byla vyvinutá za použitia najmodernejšej laboratórnej techniky a je založená na kombinácii troch jasne definovaných krokov k dosiahnutiu čo najpresnejších hodnôt morské vody v dlhodobom horizonte a dodávaniu prvkov podľa skutočných potrieb.

Iba takto je možné dať dohromady požadovanú starostlivosť, prispôsobenú na jednotlivé morské akvária – tj. v závislosti na skutočnom osadení koralmi a ďalšími živočíchmi konkrétneho morského akvária.

Tri kroky k zajisteniu nádherného morského akvária metódou TRITON

Krok 1. – „Status Quo“ súčasný stav

Pre prípravu Vášho morského akvária na systém údržby metódou TRITON doporučujeme urobiť počiatočnú analýzu vody. Podľa laboratórnych výsledkov zistíme súčastný stav Vášho morského akvária a ponúkneme Vám vyrovnanie stavu „Status Quo“ - podľa výsledku doplníme potrebné zloženie na jednorázovej bázi. Doplnením potrebných zložiek dostaneme kvalitu vody v akváriu čo najbližšie tej morskej.

Kroky 2. a 3. slúžia k dlhodobému zaisteniu ideálnej konzistencii vody:

Krok 2. – základná starostlivosť

Starostlivosť pomocou produktu „TRITON elementz“ zaisťuje pravidelnú základnú starostlivosť. Skladá se zo štyroch rôznych roztokov (1, 2, 3a,b), ktoré obsahujú viacej ako 100 potrebných prvkov pre morské akvária a môžu byť pridávané do vody ručne alebo pomocou dávkovacieho čerpadla. Tým zaistíme, aby bylo optimálne postarané o všetky živé organizmy vo vašom akvarijnom útese - koraly, plže, zévy, krevety, okrasné riasy a ďalšie.

Ako určiť individuálne dávkovanie?

a)Nastavenie karbonátovej tvrdosti

Na samom začiatku musíme merať karbonátovú tvrdosť (kH) a podľa potreby upraviť na 8 dkH, Napríklad triton Alk. koncentrátom.

Až potom môžeme začať s pridávaním „TRITON elementz“!

b)Stanovenie spotreby elementov

Na začiatku pridávame 10 mℓ zo všetkých troch roztokov na 100 ℓ. obsahu akvária každý deň. Prosím, uistite se, že všetky 3. roztoky pridávate individuálne a na rôzne miesta v nádrži, k zabráneniu reakcie medzi pridávanými prvkami.

Testovať karbonátovuu tvrdosť (kH) doporučujeme zo začiatku denne a ak sa zvyšuje je potreba znížit množstvo dávkovaných elementov. V prípade, že sa karbonátova tvrdosť znižuje, je potrebné pomaly pridávané množstvo zvyšovať. Merajte karbonátovú tvrdosť (kH) pokiaľ nezostane konštantná; akonáhle sa tak stane, dostali sme se na Vaše individuálne dávkovanie elementov.

c)Potreba úpravy dávkovania

Skúsenosti ukazujú, že rastom koralov stúpa spotreba dávkovaných elementov. Z tohoto dôvodu je potreba merať karbonátovou tvrdost (kH) v prvých mesiacoch – ideálne 2-3 krát týždenne –tak, že spotreba bude upravena podľa nutnosti.

Krok 3. – individuálna doplnková starostlivosť

V závislosti na počtu, veľkosti a skladbe živočíšnych a rastlinných druhov v nádrži je vyššia spotreba bóru, líthia, draslíku, horčíku, stroncia, fluoridu a dalších prvkov. TRITON ponúka tieto prvky pre doplňovanie dávok v produktovej rade „Trace base“.

Ako sú stanovené jednotlivé potreby?

Test vody sa robí cca každých 30.dní za účelom stanovenia presnej mesačnej spotreby a zistenia, aké látky môžu chýbať. Je možné presne vypočítať spotrebu z rozdielu koncentrácie látok každého jednotlivého prvku a pridať iba tie prvky, ktoré sú nutné.

TRITON metoda zaručuje komplexnú starostlivosť o morské akváriá. Kombinované použitie výrobkov TRITON zaisťuje zásadnú úpravu vody bez zložitých technológií, bez toho aby bolo nutné miešať chemické prvky mezi sebou a bez nutnosti pravidelnej výmeny vody – pre všetky typy a veľkosti morských akvárií!

Postup

1. Zakúpite si u nás Test (2 typy) - obálka
2. Zaregistrujte sa online (www.triton-lab.de) a obdržíte ID-číslo.
3. Napíšte ID-číslo na nálepky. Číslo si zapíšte (pre prezretie výsledku na triton-lab).
4. Obe skúmavky 3x vypláchnite v akváriu a naberte do nich vodu.
5. Nalepte nálepky na skúmavky.
6. Skúmavky vložte do obálky aj s tritonlab id sec card a zatvorte.
7. Na obálku nalepte nálepku firmy MOIA.
8. Čakajte na výsledok a inštrukcie na www.triton-lab.de

Morské Centrum: SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske, s.r.o. | WEBDESIGN: fg Ateliér