obr blog

VYTVORTE SI PODMORSKÝ SVET

Morské Centrum
SEA Centrum, s.r.o.
Mostová 381, 958 04 Partizánske

PREHĽAD SORTIMENTU A SLUŽIEB

Užívateľský návod pre Sírny Nitrát NO3 Filter

Pre sladkú a morskú vodu do 600 litrov (1 liter síry)

Montáž filtra: Sírny filter musí byť uzavretý. Funguje len keď je použitý vertikálne. Prietok je regulovaný kohútikom.

Použitie: K odstráneniu jemných sírových čiastočiek vypláchnite filter niekoľko minút vodou a nechajte ju odtiecť. Filter môže byťvo filtračnom systéme uzatvorený cez tzv. bypass.

Prietok filtra je regulovný cez kohútik. Doporučujeme regulovať vtekajúcu vodu. NO3 filter môžete odvodňovať priamo do akvária alebo do filtračného systém.

 

Prvé použitie filtra: Nastavte prietok pri výstupe vody na jednu kvapku za sekundu alebo menej ak je to možné. Po 4 dňoch odmerajte koncentráciu NO3 pri výstupe vody. Ak hodnota ešte neklesla na 0 mg/Liter, počkajte, kým sa tak stane. Môže to trvať 8 až 10 dní, keď je teplota vody iba okolo 17 stupňov a hodnota NO3 je menej ako 25mg/liter.

Keď nameráte 0 mg nitrátu počas dvoch dní, môžete zvýšiť prietok na dve kvapky za sekundu. Opäť počkajte kým budete mať počas dvoch dní za sebou hodnotu NO3 0 pri výstupe vody, kým zvýšite prietok na 4 kvapky za sekundu. Aby ste mohli zvýšiť prietok na 6 litrov za hodinu musíte opäť namerať dva dni za sebou nulové hodnoty NO3. Neskôr môžete zvýšiť prietok na 7 litrov za hodinu ak dva dni za sebou nameriate nulové hodnoty a tak isto 8 a napokon zvýšite na 9 litrov za hodinu. Pri takomto vysokom prietoku radíme merať hodnotu každé štyri dni aby sme namerali nulové hodnoty pri výstupe a potom môžeme prietok ešte zvýšiť. Teraz je filter zabehnutý.

Informácie:

Pri správnych podmienkach je možné zvýšiť prietok až na 15 Litrov za hodinu, ak sú hodnoty nitrátu v akváriu vysoké. Mal by sa dať pozor na to, že pH hodnota vody pri výstupe je veľmi nízka. Pre menšie akvária je lepšie nemať príliš vysoký prietok. NO3 bude napriek tomu klesať. Trvá to síce o niečo dlhšie, ale pH hodnota vody nemusí byť tak veľa vyrovnávaná (puffer).

Puffer: výstup vody sírového filtra má veľmi nízku pH hodnotu od ca. 6-6,5. V sladkej vode ešte nižšiu. Táto voda môže pretekať cez aragonitový filter aby sa pH zvýšilo. Je tiež možné výstupovú vodu s nízkym pH nechať pretekať cez nádobu s okysličovacím kamienkom. Zvlášť je to dôležité pre sladkovodné akváriá, aby aragonit vytvrdil vodu.

Keď sa prekročí maximálny prietok, zrúti sa celý biologický systém v akváriu a musí sa začať celkom odznova nechať zabehnúť filter. Preto je namieste mať radšej menší prietok ako príliš vysoký.

Poznámka: Sírový filter zapríčiňuje krátkodobé mierné zvýšenie nitritov v prvých dňoch. Množstvo nitrátu bude klesať na 0 keď bude filter správne zabehnutý. Sírový filter pracuje správne iba pri teplote nad 17 stupňov Celzia!

Morské Centrum: SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske, s.r.o. | WEBDESIGN: fg Ateliér