obr blog

VYTVORTE SI PODMORSKÝ SVET

Morské Centrum
SEA Centrum, s.r.o.
Mostová 381, 958 04 Partizánske

PREHĽAD SORTIMENTU A SLUŽIEB

Vyvážený stav základných hodnôt v Reefovom akváriu pre optimálny rast a život Vašich koralov a živočíchov:

Vyvážený stav: 1) Ca 460 Mg 1400 KH 12
2) Ca 430 Mg 1290 KH 9
Nevyvážený stav - pomalý rast:
3) Ca 450 Mg 1200 KH 7

Morské Centrum: SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske, s.r.o. | WEBDESIGN: fg Ateliér