obr blog

VYTVORTE SI PODMORSKÝ SVET

Morské Centrum
SEA Centrum, s.r.o.
Mostová 381, 958 04 Partizánske

PREHĽAD SORTIMENTU A SLUŽIEB

Ideálne parametre vody v morskom akváriu:

Nezabudnite, že hodnoty vody by mali byť vyrovnané, volá sa to Iontová rovnováha. Napr. Ca 420 - Mg 1290 - Kh 8, Ca 450 - Mg 1350 - Kh 10. Ca a Kh sa navzájom ovplyvňujú. Keď stúpa Ca, samovoľne klesá Kh a naopak. Pri zvýšenom Kh treba merať aj hodnotu Ca a tú dopĺňať pre zníženie Kh.

Ak si nebudete vedieť rady, napíšte nám.

pH: 8,0 – 8,5

Alkalita, alebo KH Uhličitanová tvrdosť: 8 – 12°dKH

Ca Vápnik: 400 – 450 mg/l

Špecifická Hustota : 1,022 – 1,026 g/cm3

(alebo Salinita-Slanosť: 34 - 36 ppt)

NH4/NH3 Amonium/amoniak: 0,0 mg/l

NO2 Nitrit: 0,0 mg/l

NO3 Nitrát maximum: 25 mg/l

Mg Magnesium (hořčík): 1.200 - 1.350 mg/l

PO4 Fosfát: 0,02 - 0,08 mg/l

Cu Meď: 0,0 mg/l

O2 Kyslík: nad 6 mg/l

Cl Chlór: pod 0,02 mg/l

Potassium (Kalium - Draslík): 380-410 ppm

Sr Strontium: 10 - 16 mg/l

J Jodid, Jod, Jodičnan: 0,03 - 0,06 ppm

Amoniak: (menej ako) < 0,02 mg/l

Silikát SiO2: (menej ako) < 1,0 mg/l

Boron: (menej ako) < 10 mg/l

Poznámka k prepočtom a jednotkám:
Hmotnosť rozpustenej látky [g, mg, µg, ng] v objeme roztoku [ l ]
jednotky g/l, mg/l, µg/l 1 g/l = 1 mg/ml
1 mg/l = ppm 1 µg/l = ppb 1 ng/l = ppt
přepočty: 1 g/l = 10 na tretiu , mg/l = 10 na šiestu µg/l = 10 na deviatu

Morské Centrum: SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske, s.r.o. | WEBDESIGN: fg Ateliér