obr blog

VYTVORTE SI PODMORSKÝ SVET

Morské Centrum
SEA Centrum, s.r.o.
Mostová 381, 958 04 Partizánske

PREHĽAD SORTIMENTU A SLUŽIEB

Nastavenie kalciového reaktora ( ďalej iba KR) za využitia merania pH a KH:

Pri nastavení KR sa snažíme :

a) Prvotne získať hodnoty vody na koncovom výstupe zo systému KR: KH 30 až 50 dKH a zároveň dodržať pH v hraniciach 7,00 až 7,20 .

Uvádzané hodnoty v spojení s potrebným prietokom v koncovom bode KR, zabezpečia, že použitie KR bude minimálne znižovať pH vody v akváriu. Potrebným prietokom myslíme taký prietok, ktorý bude stabilizovať vhodné hodnoty Ca,Mg a KH v akvárium, teda bude zabezpečovať dodávku objemu spotrebovavaneho Ca a Mg. Uvedený potrebný prietok je individuálny podľa osadenstva a objemu akvária.

 

b) Pokiaľ nám používaný reaktor dovoľuje, snažíme sa merať pH v hlavnom telese KR , v ktorom má byť pH min. 6,5 a max. 6,3, ( táto hodnota je dostatočná na potrebné natavovanie koralovej drte v reaktore ). Použitie vhodného vyrovnávacieho materiálu / napr. Turbo-Granulat zmiešaný s vápenou alebo aragonitovou drťou/ vloženého do kalciového filtra nám pomáha získať

požadovanú hodnotu KH a pH na konci systému KR.

Reálny postup nastavovania :

- Odporúčame začať hodnotami : 30 bubliniek CO2 za minútu a prietok vody 1l/h.
- Pokiaľ je v reaktore pH 6,6 a vyššie - nastáva pomalé tavenie vápencovej drte resp.
aragonitová drte a nemôžeme v systéme KR dosiahnuť potrené KH na výstupe. Je nutné znížiť pH v reaktore vyšším počtom bubliniek CO2 ( obyčajne o 50%) pričom zároveň môžeme znížiť prietok vody ( obyčajne o 20%). Meraním KH a pH na určených miestach nás bude navádzať ma realizovanie interaktívnych zmien v počtoch bubliniek CO2 a prietoku KR. U dobre nastaveného KR je charakteristické, že sa pH a KH v akváriu stabilizuje a v týždenných cykloch tieto hodnoty vykazujú len minimálne odchýlky.

- Vyvážený stav pozri : Stav základných hodnôt......

Nastavenie kalciového reaktora druhá verzia:

Štartujeme reaktor s ca. 25-30 bubliniek za minútu CO2 a prietokom ca. 1000ml za hodinu. KH a Ca zmeriame a meriame každý deň pri nadstaveni calciaku. Ideálne hodnoty v akváriu KH:7-8 a Ca 400-420

A. Keď je KH nizke pridáme viac CO2 a prietok trošku zvýšime
B. Ak je KH vysoké aj Ca vysoké znižime CO2 a popripade vypneme CO2
C. Ak je KH nízke a Ca vysoké ponecháme CO2 nezmenené a znížime prietok najmenej ako to len ide, nesmie však byť voda v reaktore mliečna
D. Ak je Ca nizke a KH vysoké znížime prietok reaktora

Hodnoty treba merať každý deň až pokym nenastavime optimálne hodnoty. Potom stačí preventívne raz za týždeň.

Morské Centrum: SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske, s.r.o. | WEBDESIGN: fg Ateliér