obr blog

VYTVORTE SI PODMORSKÝ SVET

Morské Centrum
SEA Centrum, s.r.o.
Mostová 381, 958 04 Partizánske

PREHĽAD SORTIMENTU A SLUŽIEB

Nastavenie kalciového reaktora ( ďalej iba KR) za využitia merania pH a KH:

Pri nastavení KR sa snažíme :

a) Prvotne získať hodnoty vody na koncovom výstupe zo systému KR: KH 30 až 50 dKH a zároveň dodržať pH v hraniciach 7,00 až 7,20 .

Uvádzané hodnoty v spojení s potrebným prietokom v koncovom bode KR, zabezpečia, že použitie KR bude minimálne znižovať pH vody v akváriu. Potrebným prietokom myslíme taký prietok, ktorý bude stabilizovať vhodné hodnoty Ca,Mg a KH v akvárium, teda bude zabezpečovať dodávku objemu spotrebovavaneho Ca a Mg. Uvedený potrebný prietok je individuálny podľa osadenstva a objemu akvária.

Ideálne parametre vody v morskom akváriu:

Nezabudnite, že hodnoty vody by mali byť vyrovnané, volá sa to Iontová rovnováha. Napr. Ca 420 - Mg 1290 - Kh 8, Ca 450 - Mg 1350 - Kh 10. Ca a Kh sa navzájom ovplyvňujú. Keď stúpa Ca, samovoľne klesá Kh a naopak. Pri zvýšenom Kh treba merať aj hodnotu Ca a tú dopĺňať pre zníženie Kh.

Ak si nebudete vedieť rady, napíšte nám.

pH: 8,0 – 8,5

Alkalita, alebo KH Uhličitanová tvrdosť: 8 – 12°dKH

Vyvážený stav základných hodnôt v Reefovom akváriu pre optimálny rast a život Vašich koralov a živočíchov:

Existuje celý rad parametrov potrebných sledovať k udržaniu zdravého a úspešného útesového akvária. Medzi najdôležitejšie parametre patrí : zásaditosť, pH, obsah soli, teplota, vápnik, horčík, draslík, fosfor a amoniak. Druhá rada parametrov menej kritické, ale napriek tomu dôležité a monitorované Stroncium, jódid, jód, NO3 a ostatné stopové prvky a organické zložky, ktoré je problematické merať.

Užívateľský návod pre Sírny Nitrát NO3 Filter

Pre sladkú a morskú vodu do 600 litrov (1 liter síry)

Montáž filtra: Sírny filter musí byť uzavretý. Funguje len keď je použitý vertikálne. Prietok je regulovaný kohútikom.

Použitie: K odstráneniu jemných sírových čiastočiek vypláchnite filter niekoľko minút vodou a nechajte ju odtiecť. Filter môže byťvo filtračnom systéme uzatvorený cez tzv. bypass.

Prietok filtra je regulovný cez kohútik. Doporučujeme regulovať vtekajúcu vodu. NO3 filter môžete odvodňovať priamo do akvária alebo do filtračného systém.

Systém údržby morského akvária metódou TRITON

Zabudnite na všetko, čo ste sa naučili o morskej akvaristike! Prehľad výhod údržby morského akvária metódou TRITON:

 • Enormný rast koralov a výrazná intenzita farieb;
 • Menšia náročnosť údržby vplyvom eliminácie výmeny vody a potreby Ca reaktoru;
 • 100% funkčnost pre všetky typy morských akvárií;
 • Používajú sa iba celkom prírodné, neškodné produkty;
 • Najvyššia miera bezpečnosti vďaka presnej kontroly kvality;
 • Veľká úspora nákladov z dôvodu individuálneho dávkovania podľa skutočných potrieb konkrétneho akvária;
 • Presné riadenie nákladov, pomocou presného merania spotreby;
 • Výrazné zníženie vlastného testovania;

Postup pri zakladaní akvária pre rybu Bojovnicu

1. Správny výber akvária (guľaté, hranaté)

2. Bojovnica nepotrebuje akvárium s filtrom ani s okysličovačom..

3. Do akvária potrebujete štrk, umelú rastlinu alebo inú dekoráciu podľa vlastného výberu

Postup pri zakladaní sladkovodného akvária

1. Správny výber akvária (veľkosť, tvar).

2. Každé akvárium potrebuje filter , okysličovač , svetlo, ohrievač, teplomer.

3. Do akvária potrebujete štrk (prírodný , alebo farebný), živé alebo umelé rastliny, kamene a inú dekoráciu podľa vlastného výberu. Veľmi dôležitý je vhodný výber pozadia (tapeta).

Pred sezónou

Na jar je najvyšší čas prebudiť jazierko k životu. Čo však treba urobiť skôr, ako sa začne sezóna?

 • Odsať z jazierka kal (aj za pomoci jazierkového vysávača, či wap. zariadenia),
 • ostrihať odumreté časti rastlín,
 • preriediť príliš rozrastené rastliny,
 • podľa potreby zasadiť nové rastliny, najlepšie do výsadbových košov,
 • pridať do vody biologický čistič vodnej nádrže proti tvorbe rias, 4 v prípade nevyhnutných problémov s vodou treba použiť prípravky na starostlivosť o jazierka,
 • dať do prevádzky filter, UVC čistič, filtračné čerpadlo alebo čerpadlo na potôčik, či na pohybové vodné prvky.
 • rybky treba začať kŕmiť až keď je teplota vody v jazierku stabilných 10 stupňov Celzia

Podkategórie

Články pre morské akvária

Články pre sladkovodné akvária

Články pre záhradné jazierka

počítadlo.abz.czMorské Centrum: SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske, s.r.o. | WEBDESIGN: fg Ateliér